Svete maše :

Od ponedeljka do sobote ob 19.30 v UKC Ljubljana.

V torek med sv. mašo sv. maziljenje. 

V četrtek po sveti maši češčenje najsvetejšega!

Vabljeni!

 

 

                                         

 

Svete maše v bolnišnicah

Bolniška župnija deluje v treh bolnišnicah, kjer obiskujem bolnike in darujem svete maše.

UKC Ljubljana
UKC Ljubljana

Kapela Povišanja Svetega Križa v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

SV. MAŠA: od ponedeljka do petka ob 19.30.

Onkološki inštitut
Onkološki inštitut

Kapela Marije, zdravje bolnikov na Onkološkem inštitutu Ljubljana

SV. MAŠA: torek, četrtek in petek ob 10. uri.

Bolnišnica dr. P. Držaja LJ Šiška
Bolnišnica dr. P. Držaja LJ Šiška

Kapela Marije, zdravje bolnikov v bolnišnici dr. Petra Držaja Ljubljana Šiška

SV. MAŠA: sobota ob 15. uri.

Bolnikom in njihovim svojcem

Bolnikom, ki so nevarno bolni ali zaradi starosti oslabeli, zelo priporočamo zakrament bolniškega maziljenja. Ti bolniki so potrebni posebne božje milosti, da bi jih stiska duševno ne strla in ne bi morda celo opešali v veri. Od vsakega kristjana se danes namreč pričakuje, da bo sam prosil za ta zakrament, da ga bo v veri in pobožnosti prejel, kadar je njegova bolezen oziroma njegovo stanje resno.

Bolnikom, ki sami ne morejo prositi za ta obisk, naj pri tem pomagajo svojci ali njihovi najbližji. Za pomoč pri tem pa se bolniki in svojci lahko obrnejo tudi na zdravstvene delavce, predvsem oddelčne medicinske sestre.

Bolnik ali starejši lahko zakrament bolniškega maziljenja prejme vsakokrat, ko se mu bolezen ali stanje poslabšata. Tako je na podlagi starodavnega izročila ta zakrament ovrednotil in v prakso postavil drugi vatikanski koncil (B 73).

Bolnikom, ki v bolnišnicah ali drugem podobnem zavodu prejmejo obhajilo kot sveto popotnico ali maziljenje (čeprav niso več pri zavesti), bo duhovnik dal podobico, na kateri bo zapisano bolnikovo ime, datum in katere zakramente je prejel. Ponekod je to že vpeljano. Ta podobica je potrdilo za sorodnike in za župnika ob prijavi pogreba, če bolnik umrje.

Če je bolnik, h kateremu je duhovnik poklican, že mrtev, tedaj prosi zanj Boga, da bi mu odpustil grehe in ga usmiljeno sprejel v svoje kraljestvo. Mrtvim ne delimo zakramenta bolniškega maziljenja.

 

ZAKRAMENTI
Spoved

Po tem zakramentu nam Bog odpušča grehe in nam daje milosti za novo življenje. Odpuščanje dosežemo, če grehe priznamo, se jih pokesamo in sklenemo, da se bomo poboljšali.

Obhajilo

Lahko ga prejme vsak, ki nima na vesti težkih grehov in veruje v Jezusovo navzočnost v posvečenem kruhu. Bolnik lahko prejme obhajilo tudi, če ni tešč.

Bolniško maziljenjemaziljenje

Ta zakrament ne napoveduje smrti bolnika, ampak mu vrača zdravje na duši, pa tudi na telesu, če je taka Božja volja. Bolnik ga lahko prejme enkrat na leto, ob močnem poslabšanju zdravstvenega stanja pa vsakokrat. Lahko ga prejme tudi pred težkimi življenjskimi preizkušnjami: operacijo, porodom ali odhodom v bolnišnico. .

Verniki drugih veroizpovedi se lahko obračajo na svoje duhovnike in voditelje. Če želite, Vas lahko z njimi poveže katoliški duhovnik.