BOLNIŠKI DUHOVNIK

POGOVOR Z DUHOVNIKOM, SPOVED, OBHAJILO IN BOLNIŠKO MAZILJENJE
v kapeli ali sobi za pogovor ter po dogovoru v bolniški sobi.

DUHOVNIKA DOBITE

  • pokličite 041-61-33-78
  • povejte medicinskemu osebju na oddelku, ki bo poklicala namesto vas,

Na Onkološkem inštitutu je kapela Marije, zdravja bolnikov. Kapelo je zasnoval arhitekt Matija Marinko. Zgrajena je bila leta 2006. V začetku aprila 2007 je p. Marko Ivan Rupnik DJ skupaj s sodelavci iz Centra Aletti izdelal mozaik Gospodovega oznanjenja Mariji in ga poklonil Onkološkemu inštitutu Ljubljana.

Daritveni oltar podpirajo štiri noge, simbol štirih evangelistov. Mozaik oblivajo trije reliefni valovi, ki ponazarjajo celostno zdravljenje: telesno, duševno in duhovno. Stik s stropom je skrit za belim oblakom, lebdečim na svetlobi. Križ ob oltarju je eden tistih, ki je visel v bolniški sobi Leonišča. Leta 1948 je bil nasilno odstranjen in skrivaj ohranjen na domu medicinske sestre. Z oporoko ga je podarila novi kapeli. Ambon (privzdignjen prostor za branje Božje besede) stoji na dveh nogah in simbolizira staro in novo zavezo. Tabernakelj je oblikovan kot krogla, skozi njo sveti večna luč, stoji pa na krivulji od tal do stropa, ki jo držijo tri tanke palice €“ simbol treh Božjih oseb. Kompozicijo lahko razumemo kot harfo. (Matija Marinko, univ. dipl. ing. arh.)

Mozaik predstavlja Gospodovo oznanjenje Mariji, saj je v starem izročilu Cerkve Marija, zdravje bolnikov velikokrat povezana prav z dogodkom oznanjenja. Marija je Zdravje bolnikov, ker se je v njej Bog združil z našo človeško stvarnostjo in tako prejel telo. Z njim je pozneje občutil vso našo bolečino. Zato pa lahko mi v našem telesu občutimo vso Njegovo ljubečo bližino in Življenje. Iz hvaležnosti do svoje sestre, ki je pred mnogimi leti prav tu na Onkološkem inštitutu šla skozi predor teme v Luč, v celoti podarjam ta mozaik Onkološkemu inštitutu, bolniški župniji in vsem, ki bodo v to kapelo vstopili. (p. Marko Ivan Rupnik DJ)