Preskoči na vsebino


Predstavitev župnije

Bolniško župnijo v Ljubljani je leta 1985 ustanovil ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar. Njeni člani so bolniki, ki so na zdravljenju v ustanovah Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) in Onkološkega inštituta v Ljubljani. Od Božiča 1993 ima župnija kapelo, ki je »srce« bolnišnice z nad 2000 bolniki. Od poletja 2007 je maša ob sredah in nedeljah ob 16. uri tudi v novi kapeli »Marija, Zdravje bolnikov« na Onkološkem inštitutu. Do 1. avgusta 2011 je župnijo vodil g. msgr. Miro Šlibar, ki je leto kasneje župnijo zapustil, in odšel za hišnega duhovnika k Marijinim sestram na Dobrovo, od tam pa še vedno duhovno oskrbuje Inštitut za rehabilitacijo – Soča. Župnijo je 1. avgusta 2011 prevzela Minoritska provinca sv. Jožefa in z njene strani je bil imenovan za upravitelja p. Toni Brinjovc, v letu 2012 pa še kaplan p. Andrej Mohorčič. Od 1. avgusta 2015 je župnik Bolniške župnije p.Andrej Mohorčič, za kaplana pa je bil imenovan p.Tone Ogrinc. Od 1. avgusta 2016 je župnik Bolniške župnije p. Tone Ogrinc, za kaplana pa je bil imenovan p. Danijel Golavšek. Od 1. avgusta 2017 je upravitelj Bolniške župnije p. Danijel Golavšek, za kaplana pa je bil imenovan p. Danilo Holc, ter diakon : p. Vladimir Rufin Predikaka.  V letu 2018 je bil za kaplan imenovan : p. Franc Murko.  Od 1. avgusta 2020 je župnik Bolniške župnije p. Franc Murko,  za kaplana pa je bil imenovan p. Vladimir Rufin Predikaka . 

Vodstvo UKC in Onkološkega inštituta sprejema duhovnika kot sodelavca zdravljenja, kar se odraža v dobrem sodelovanju z zdravstvenimi delavci. Ti pogosto sami ali pa na željo bolnika ali svojcev pokličejo duhovnika. Z osebjem in odgovornimi dobro sodelujemo tudi ob različnih praznovanjih, ki jih organizira zdravstvena ustanova ali pa bolniška župnija (npr.: božični in velikonočni koncert, miklavževanje...).

Poleg bolnikov in zdravstvenih delavcev se bogoslužja v kapeli UKC udeležujejo tudi številni drugi obiskovalci. Veliko je mladih, tudi družine z otroki. Večkrat sodelujejo pri maši različni pevski zbori, dijaki iz Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu in tudi bogoslovci.

Pastorala

Verouka v župniji ni, razen v izrednih razmerah ko se srečujemo z otroki, ki so dalj časa v bolnišnici, kar  pa ni redna in načrtovana kateheza.

V župniji se vrši predvsem pastorala odraslih. Veliko je pogovorov z bolniki in njihovimi svojci,  ki najpogosteje iščejo odgovore na vprašanja smisla življenja in vprašanja bolezni in smrti. Neredko se zgodi, da se duhovnik sreča s celotno družino. Kateheza odraslih je predvsem v smislu priprave na zakramente (sv. spoved, obhajilo in bolniško maziljenje ter kratka priprava na krst).

Bogoslužje in zakramenti

V UKC je maša vsak dan, ki jo obiskuje preko 20 ljudi, bolnikov je več  ob torkih, ko je med mašo bolniško maziljenje.

Na Onkološkem inštitutu je maša vsako sredo in nedeljo popoldne. Opaziti je mogoče, da so nedeljske maše zelo lepo obiskane, saj se večkrat zgodi, da je kapela premajhna.

V bolnici Petra Držaja je maša vsako soboto  popoldne in jo obišče okrog 10 ljudi.

Krstov je v župniji vsako leto preko 20, velika večina v porodnišnici (krst v nevarnosti), občasno pa tudi odrasla oseba želi pred smrtjo prejeti sveti krst (priprava je prilagojena).
KAPELEBolniška župnijaObisk duhovnika pri bolnikuDuhovniki

web counter