• Spoštovani kristjani in vsi ljudje dobre volje!

  Morda ste v bolnišnico prišli nepričakovano in nenadoma. Tu je za Vas veliko nepoznanega in tujega.

  Odgovorni za duhovno oskrbo in spremljanje bolnikov v bolnišnici s strani katoliške Cerkve vas prisrčno pozdravljamo.

  V bolnišnici smo zato, da bi Vam pomagali. Če se želite pogovarjati o strahu, skrbeh in vprašanjih, ki so Vas doletela, predvsem pa o sprejemanju trpljenja v luči vere, smo vam vedno na voljo. Seveda lahko v času zdravljenja prejmete tudi zakramente.

  Na vas in vse, ki vas spremljajo kličemo Božji blagoslov in Marijino varstvo. Obljubljamo vam molitev in spomin pri sveti maši.

 • Bolniško maziljenje je po nauku Cerkve eden izmed sedmerih zakramentov, ki ga je postavil Kristus.

  »Jezusovo sočutje z bolniki in njegova številna ozdravljenja bolnikov so razločno znamenje, da je z njim prišlo božje kraljestvo in zato zmaga nad grehom, trpljenjem in smrtjo. S svojim trpljenjem in smrtjo je dal Jezus trpljenju nov smisel: če je zedinjeno z njegovim trpljenjem, more postati sredstvo očiščenja in odrešenja za nas in za druge.«

  Cerkev je prejela od Gospoda naročilo, da ozdravlja, si prizadeva negovati bolnike in jih spremljati s priprošnjo.

 • Čedalje bolj doživljam kako je zakrament bolniškega maziljenja, poleg ozdravljajoče moči, tudi zakrament zaupanja, izročitve Stvarniku.

  Človek se mora nekomu zaupati, če bo zaupal ustvarjeni stvari, bo slej ko prej razočaran. Če pa zaupa svoje telo in življenje Bogu, ve, da je v Njegovih rokah, ne glede kako se bo bolezen odvila.

  Nevidna božja moč zakramenta bolniškega maziljenja krepi človeka v izročanju in zaupanju. Tako postaja ta zakrament varno naročje v katerem bolnik nosi svoj križ, se bori z boleznijo in ga spominja, da bo vse kar je storjeno iz ljubezni shranjeno za večnost.

 Pozor !!!!

PROTOKOL DUHOVNE OSKRBE KRITIČNO BOLNIH OTROK  ki ga je izdal Univerzitetni klinični center Ljubljana. 

UVOD (teoretična izhodišča)

Protokol duhovne oskrbe je namenjen opredelitvi organizacije zagotavljanja verske duhovne oskrbe kritično bolnih otrok.

 

OPIS

POJASNILA

NAMEN IN VSEBINA

Namen

Opredelitev postopka organizacije izvajanja verske duhovne oskrbe (VDO).

Skladno z Zakonom o verski svobodi (ZVS) so opredeljeni postopki organizacije izvajanja verske duhovne oskrbe.

Izvajalci

 

 

Zdravnik, medicinska sestra, verski uslužbenec cerkve ali druge verske skupnosti (VUCDVS).

 

Postopek

1.      V kolikor starši ali skrbniki izrazijo željo po VDO, medicinska sestra (MS) ali drugo osebje, zaposleno na KOITO, kateremu so starši izrazili željo po VDO, z informacijo seznani zdravnika, ki je odgovoren za otrokovo zdravljenje. MS in zdravnik to dokumentirata v klinični informacijski sistem (KIS). V kolikor starši sami predlagajo termin oz. termine prihoda VUCVDS, jim povemo, da bomo ob načrtovanju obiska upoštevali njihove želje v največjem možnem obsegu in da bodo vključeni v načrtovanje obiska.

2.      Zdravnik, ki je odgovoren za otrokovo zdravljenje, se z MS, odgovorno za zdravstveno nego otroka, in starši, dogovori o prvem možnem terminu za izvedbo VDO, ali potrdi morebitni predlagani termin staršev, v kolikor predvideni potek zdravljenja to dopušča. MS in zdravnik to dokumentirata v KIS.

3.      Odgovorna MS poskrbi za organizacijo VDO otroka v sodelovanju z VUCDVS. Zdravnik VUCDVS seznani, da je v primeru spremembe otrokovega zdravstvenega stanja ali zaradi potreb zdravljenja, lahko izvajanje VDO prestavljeno, kar dokumentira v KIS. VUCDVS lahko v primeru dvomov kontaktirajo KOITO na telefon 01/522 33-46.

4.      Po opravljeni VDO MS in zdravnik informacijo vneseta v KIS.

Skladno z Zakonom o verski svobodi VUCDVS opravljajo VDO na način, da ne motijo ali ovirajo postopka zdravljenja oskrbovancev oziroma rednega dela zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pa spoštujejo pravico bolnika in/ali njegovih staršev/skrbnikov do VDO, tako da duhovnikom oziroma duhovnim spremljevalcem zagotavljajo nemoteno opravljanje službe ob primernem času.

Verujoči kristjan lahko prejme svete zakramente, ki mu dajejo moč in bližino Boga v času stiske in preizkušnje v bolezni. Navodila slovenskih škofov za obhajanje zakramentov v bolnišnicah in drugih podobnih zavodih.

Spoved

Po tem zakramentu nam Bog odpušča grehe in nam daje milosti za novo življenje. Odpuščanje dosežemo, če grehe priznamo, se jih pokesamo in sklenemo, da se bomo poboljšali.

Obhajilo

Lahko ga prejme vsak, ki nima na vesti težkih grehov in veruje v Jezusovo navzočnost v posvečenem kruhu. Bolnik lahko prejme obhajilo tudi, če ni tešč.

Bolniško maziljenjemaziljenje

Ta zakrament ne napoveduje smrti bolnika, ampak mu vrača zdravje na duši, pa tudi na telesu, če je taka Božja volja. Bolnik ga lahko prejme enkrat na leto, ob močnem poslabšanju zdravstvenega stanja pa vsakokrat. Lahko ga prejme tudi pred težkimi življenjskimi preizkušnjami: operacijo, porodom ali odhodom v bolnišnico. .

Verniki drugih veroizpovedi se lahko obračajo na svoje duhovnike in voditelje. Če želite, Vas lahko z njimi poveže katoliški duhovnik.

Svete maše v bolnišnicah

Bolniška župnija deluje v treh bolnišnicah, kjer obiskujemo bolnike in darujemo svete maše.

UKC Ljubljana
UKC Ljubljana

Kapela Povišanja Svetega Križa v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

SV. MAŠA: od pon. do petka ob 6:30 uri

Onkološki inštitut
Onkološki inštitut

Kapela Marije, zdravje bolnikov na Onkološkem inštitutu Ljubljana

SV. MAŠA: od pon. do petka ob 10.00 uri

Bolnišnica dr. P. Držaja LJ Šiška
Bolnišnica dr. P. Držaja LJ Šiška

Kapela Marije, zdravje bolnikov v bolnišnici dr. Petra Držaja Ljubljana Šiška

SV. MAŠA: vsako soboto ob 16.00 uri

Bolnikom in njihovim svojcem

Bolnikom, ki so nevarno bolni ali zaradi starosti oslabeli, zelo priporočamo zakrament bolniškega maziljenja. Ti bolniki so potrebni posebne božje milosti, da bi jih stiska duševno ne strla in ne bi morda celo opešali v veri. Od vsakega kristjana se danes namreč pričakuje, da bo sam prosil za ta zakrament, da ga bo v veri in pobožnosti prejel, kadar je njegova bolezen oziroma njegovo stanje resno.

Bolnikom, ki sami ne morejo prositi za ta obisk, naj pri tem pomagajo svojci ali njihovi najbližji. Za pomoč pri tem pa se bolniki in svojci lahko obrnejo tudi na zdravstvene delavce, predvsem oddelčne medicinske sestre.

Bolnik ali starejši lahko zakrament bolniškega maziljenja prejme vsakokrat, ko se mu bolezen ali stanje poslabšata. Tako je na podlagi starodavnega izročila ta zakrament ovrednotil in v prakso postavil drugi vatikanski koncil (B 73).

Bolnikom, ki v bolnišnicah ali drugem podobnem zavodu prejmejo obhajilo kot sveto popotnico ali maziljenje (čeprav niso več pri zavesti), bo duhovnik dal podobico, na kateri bo zapisano bolnikovo ime, datum in katere zakramente je prejel. Ponekod je to že vpeljano. Ta podobica je potrdilo za sorodnike in za župnika ob prijavi pogreba, če bolnik umrje.

Če je bolnik, h kateremu je duhovnik poklican, že mrtev, tedaj prosi zanj Boga, da bi mu odpustil grehe in ga usmiljeno sprejel v svoje kraljestvo. Mrtvim ne delimo zakramenta bolniškega maziljenja.