7. avgust

19. NEDELJA

MED LETOM

Kalist II.,pp

10:00

 

19:30

UKC

KAP

UKC

- za + in žive farane

-po namenu

-za zdravje

8. avgust

PONEDELJEK

Dominik,ust.dominikancev

6:30

7.30

UKC

O.I

v zahvalo in v priprošnjo za zdravje

-  po namenu

9. avgust

TOREK

Terezija( Edith Steinn),red-muč.

10:00

19:30

O.I

UKC

- za dušno in telesno zdravje

 za duše v vicah

10. avgust

SREDA

Lovrenc, dk- mučenec

10:00

6:30

O. I.

UKC

- za zdravje in blagoslov Marije Černivec

 - za + zdravje

11. avgust

ČETRTEK,

Klara (Jasna),

red. ust. s. Klaris

19:30

10:00

UKC

  O.I

 -  po namenu ( za + starše)

-  za duše v vicah

12. avgust

PETEK

Ivana Šantalska, red.

6:30

 

UKC

KAP

 

- za duše v vicah

 po namenu (za + starše)

13. avgust

SOBOTA

Hijacint, redovnik

10:00

KAP

UKC

- za duše v vicah

 Klementinska sv. maša(1)

14. avgust

20. NEDELJA

MED LETOM

Maksimiljan Kolbe,

duhovnik- mučenec

 

10:00

10:00

19:30

 

UKC

KAP

UKC         

 

- za  žive in + farane

- po namenu (99)

- Klementinska sv. maša(2)

 ZA OBISK DUHOVNIKA POKLIČITE: 041-613-378