POMEMBNO OBVESTILO :  DOHODNINA

1. Zakon o dohodnini omogoča zavezancem, da del dohodnine (1%) NAMENIJO
  tudi župniji.  To  pomeni, da zavezanec IZPOLNI in podpiše  POSEBEN
OBRAZEC, NAKAZILO pa ob letnem izračunu dohodnine  OPRAVI Davčni urad.

2. Zavezanec torej najprej   izpolni  poseben obrazec (objavljen na
spletu, oz. pod tem besedilom)


Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:
     • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,

     • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

ŽE NAPREJ ISKRENA HVALA!  BOG POVRNI !

ZAHTEVA

Za namenitev 1% dohodnine

Župniji  BOLNIŠKA ŽUPNIJA LJUBLJANA 

Davčna številka župnije : 16714865

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU, KI ŽELI NAMENITI 1% DOHODNINE

_______________________________________

Ime in priimek davčnega zavezanca

_______________________________________

Bivališče: kraj, ulica, številka

_______________________________________

Poštna številka, ime pošte

V/na________________, dne _______________

Podpis zavezanke/ca ______________________

 MARIJANSKI  KOLEDAR  dobite v zakristiji po sveti maši. 

PROSTI TERMINI SVETIH MAŠ V MESECU DECEMBRU :  DAROVE IN MAŠNE NAMENE ZA BOLNIŠKO ŽUPNIJO NAKAŽITE NA

BANČNI RAČUN :  SI56 0201 0026 2266 432. BOG POVRNI !

OZNANILA

   Bolniška župnija

                                           27. november 2022

 

 

27. november

1. adventna nedelja

Karitas

UKC 10.30         za žive   in † farane      

 

18.30 sv. Peter     po namenu župnije sv. Peter

28. november

PONEDELJEK

    Katarina Laboure, redov.

UKC 6.30 za † Frančiško Lozinšek(173)

29. november

TOREK

Filomen, mučenec

UKC 17.00 za † Ano Vnuk

17.30 molitvena skupina Prenova v Duhu

30.november

SREDA

Andrej, apostol

 

SV.PET 7.00 za † Albina Caputa (182)

 

1. december

ČETRTEK

Marija Klementina, mučenka

 

UKC 17.00 za † Ano Vnuk

2. december

PETEK

Silverij, pp.

 

UKC 17.00 za †Albina Caputa (183)

3. december

SOBOTA

Jozafat, škof- mučenec

Sv. Peter 18.30 za † sestro Stanislavo (30. dan)

  1. december

 

2. adventna nedelja

UKC 10.30   za žive in † farane

 

18.30 sv. Peter po namenu župnije sv. Pet

 

 

Svete maše v bolnišnicah

Bolniška župnija deluje v treh bolnišnicah, kjer obiskujemo bolnike in darujemo svete maše.

UKC Ljubljana
UKC Ljubljana

Kapela Povišanja Svetega Križa v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

SV. MAŠA: od pon. do petka ob 6:30 uri

Onkološki inštitut
Onkološki inštitut

Kapela Marije, zdravje bolnikov na Onkološkem inštitutu Ljubljana

SV. MAŠA: od pon. do petka ob 10.00 uri

Bolnišnica dr. P. Držaja LJ Šiška
Bolnišnica dr. P. Držaja LJ Šiška

Kapela Marije, zdravje bolnikov v bolnišnici dr. Petra Držaja Ljubljana Šiška

SV. MAŠA: vsako soboto ob 16.00 uri