Predstavitev župnijeBolni&scaron;ko župnijo v Ljubljani je leta 1985 ustanovil ljubljanski nad&scaron;kof metropolit Alojzij &Scaron;u&scaron;tar. Njeni člani so bolniki, ki so na zdravljenju v ustanovah Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) in Onkolo&scaron;kega in&scaron;tituta v Ljubljani. Od Božiča 1993 ima župnija kapelo, ki je &raquo;srce&laquo; bolni&scaron;nice z nad 2000 bolniki. Od poletja 2007 je ma&scaron;a ob sredah in nedeljah ob 16. uri tudi v novi kapeli &raquo;Marija, Zdravje bolnikov&laquo; na Onkolo&scaron;kem in&scaron;titutu. Do 1. avgusta 2011 je župnijo vodil g. msgr. Miro &Scaron;libar, ki je leto kasneje župnijo zapustil, in od&scaron;el za hi&scaron;nega duhovnika k Marijinim sestram na Dobrovo, od tam pa &scaron;e vedno duhovno oskrbuje In&scaron;titut za rehabilitacijo &ndash; Soča. Župnijo je 1. avgusta 2011 prevzela Minoritska provinca sv. Jožefa in z njene strani je bil imenovan za upravitelja p. Toni Brinjovc, v letu 2012 pa &scaron;e kaplan p. Andrej Mohorčič. Od 1. avgusta 2015 je župnik Bolni&scaron;ke župnije p.Andrej Mohorčič, za kaplana pa je bil imenovan p.Tone Ogrinc.&nbsp;Od 1. avgusta 2016&nbsp;je župnik Bolni&scaron;ke župnije p. Tone Ogrinc, za kaplana pa je bil imenovan p. Danijel Golav&scaron;ek.&nbsp;Od 1. avgusta 2017 je upravitelj&nbsp;Bolni&scaron;ke župnije&nbsp;p. Danijel Golav&scaron;ek,&nbsp;za kaplana pa je bil imenovan p. Danilo Holc, ter diakon : p. Vladimir Rufin Predikaka.&nbsp; V letu 2018 je bil za kaplan imenovan : p. Franc Murko.&nbsp;&nbsp;Od 1. avgusta 2020 je župnik Bolni&scaron;ke župnije p. Franc Murko,&nbsp;&nbsp;za kaplana pa je bil imenovan p. Vladimir Rufin Predikaka .&nbsp; Vodstvo UKC in Onkolo&scaron;kega in&scaron;tituta sprejema duhovnika kot sodelavca zdravljenja, kar se odraža v dobrem sodelovanju z zdravstvenimi delavci. Ti pogosto sami ali pa na željo bolnika ali svojcev pokličejo duhovnika. Z osebjem in odgovornimi dobro sodelujemo tudi ob različnih praznovanjih, ki jih organizira zdravstvena ustanova ali pa bolni&scaron;ka župnija (npr.: božični in velikonočni koncert, miklavževanje...). Poleg bolnikov in zdravstvenih delavcev se bogoslužja v kapeli UKC udeležujejo tudi &scaron;tevilni drugi obiskovalci. Veliko je mladih, tudi družine z otroki. Večkrat sodelujejo pri ma&scaron;i različni pevski zbori, dijaki iz Zavoda sv. Stanislava v &Scaron;entvidu in tudi bogoslovci. Pastorala Verouka v župniji ni, razen v izrednih razmerah ko se srečujemo z otroki, ki so dalj časa v bolni&scaron;nici, kar &nbsp;pa ni redna in načrtovana kateheza. V župniji se vr&scaron;i predvsem pastorala odraslih. Veliko je pogovorov z bolniki in njihovimi svojci, &nbsp;ki najpogosteje i&scaron;čejo odgovore na vpra&scaron;anja smisla življenja in vpra&scaron;anja bolezni in smrti. Neredko se zgodi, da se duhovnik sreča s celotno družino. Kateheza odraslih je predvsem v smislu priprave na zakramente (sv. spoved, obhajilo in bolni&scaron;ko maziljenje ter kratka priprava na krst). Bogoslužje in zakramenti V UKC je ma&scaron;a vsak dan, ki jo obiskuje preko 20 ljudi, bolnikov je več &nbsp;ob torkih, ko je med ma&scaron;o bolni&scaron;ko maziljenje. Na Onkolo&scaron;kem in&scaron;titutu je ma&scaron;a vsako sredo in nedeljo popoldne. Opaziti je mogoče, da so nedeljske ma&scaron;e zelo lepo obiskane, saj se večkrat zgodi, da je kapela premajhna. V bolnici Petra Držaja je ma&scaron;a vsako soboto&nbsp; popoldne in jo obi&scaron;če okrog 10 ljudi. Krstov je v župniji vsako leto preko 20, velika večina v porodni&scaron;nici (krst v nevarnosti), občasno pa tudi odrasla oseba želi pred smrtjo prejeti sveti krst (priprava je prilagojena).http://bolniska-zupnija.rkc.si/index.php/content/display/1837<![CDATA[KAPELE]]><![CDATA[Bolniška župnija]]><![CDATA[Obisk duhovnika pri bolniku]]><![CDATA[Duhovniki]]>