Božični časBožični čas se začne s praznikom Gospodovega rojstva, 25. decembra, in konča s praznikom Jezusovega krsta - to je prva nedelja po prazniku Gospodovega razgla&scaron;enja, ki je 6. januarja. Božični čas je čas praznovanja in veselja, da se je Bog Sin ponižal in postal človek, da bi nas odre&scaron;il greha in večne smrti. V sredi&scaron;ču božičnega časa je Božič - praznik Gospodovega rojstva Praznik nas vsako leto znova spominja, da nas Bog tako ljubi, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje (prim. Jn 3,17). Druga Božja oseba sprejme po Mariji na&scaron;o člove&scaron;ko naravo in postane pravi človek. Nevidni Bog postane viden, da ga moremo poslu&scaron;ati in posnemati. Bog postane človek zato, da bi mi živeli Božje življenje. Praznik Gospodovega rojstva - božič, je vedno sodoben, saj je praznik vseh trenutkov na&scaron;ega življenja, ker se more vsak čas izvr&scaron;iti božja zamenjava. Vsak dan, vsak trenutek nam Bog daje Kristusa, mi pa se moramo po Kristusu darovati Bogu. Božični čas je kratek, a zelo bogat. Praznik Gospodovega rojstva ima osmino, ki se konča s praznikom Marije, svete Božje Matere. Med osmino je nedelja svete Družine. Drugi zelo pomemben praznik božičnega časa je Gospodovo razgla&scaron;enje (6. januar). Pri njem gre za razodetje Jezusovega božanstva. Najprej modrim, za tem ob krstu v reki Jordan, nato pa &scaron;e na svatbi v Kani Galilejski. S praznikom Jezusovega krsta, v nedeljo po Gospodovem razgla&scaron;enju, se konča praznovanje njegovega skritega življenja in začenja spomin javnega oznanjevanja in navzočnosti Božjega kraljestva. Božič in Jaslice Ne vemo natančno, kdaj so začeli postavljati jaslice po cerkvah in hi&scaron;ah, eno je gotovo, da imajo izvor v božični skrivnosti in da so se nam zdaj tako priljubile, da brez njih ni božiča. So živa predstavitev božične skrivnosti in na&scaron; izraz pojmovanja te skrivnosti. Ni čudno, da so jih zaradi njihove ponazorilne moči začeli postavljati tako zgodaj. Nekateri viri trdijo, da so jih poznali že v 4. stoletju, vsaj v Betlehemu. Franči&scaron;ek Asi&scaron;ki je 1223 postavil v gozdu pri kraju Greccio v Umbriji za božič žive jaslice. Podoba Jezusa, Marije in Jožefa nam brez besed pripovedujejo o božji ljubezni do nas, pa tudi o ljubezni, ki vlada v sveti Družini. Pastirji nas s svojo preprostostjo vabijo, naj tudi mi sprejmemo novorojeno Dete in ga iskreno počastimo. Ovce, zelenje in cvetje so del narave, ki je sprejela Odre&scaron;enika in se mu poklonila na svoj način. Ko se bomo ustavljali ob jaslicah, ob njih molili ali peli ter otrokom razlagali božično skrivnost, ne pozabimo, da je Bog postal človek, da bi mi postali Božji. Božič in božično drevo Božično drevo je znamenje nadnaravnega življenja, ki sta ga zapravila Eva in Adam, zopet pa pridobil Kristus, ki se je učlovečil po Devici Mariji. Za kristjane je božični dreve&scaron;ček simbol življenja, ki nam ga je pridobil Kristus, ki nas je spravil z Bogom. Lučke na njem pomenijo luč, ki jo je Kristus prinesel na svet, okraski in darovi na njem in ob njem pa so vsakomur prijazno znamenje dobrote, kakr&scaron;no čutimo posebno ob božiču. Božič in blagoslov doma in družine V na&scaron;ih krajih je lepa navada, da na sveti večer pokropimo in s kadilom pokadimo domačo hi&scaron;o (ali stanovanje) in vse druge prostore, ki so na&scaron;a last. S tem dejanjem izpovemo, da je Bog stvarnik in vzdrževalec vsega, da morejo tudi gmotne stvari pomagati k človekovemu izpopolnjevanju in služenju Bogu, da bo nastal nov svet po posebnem Božjem posegu. Hkrati kličemo božje varstvo v na&scaron;e vsakdanje življenje in delo. Ponekod pokropijo in pokadijo dom ali hi&scaron;o na vse tri svete večere: božični večer (24.12), na večer starega leta (31.12.) in na predvečer Gospodovega razgla&scaron;enja (5.1.) Med kropljenjem in pokaditvijo prostorov molimo rožni venec ali pojemo božične pesmi. Z Jezusovim rojstvom, Bog postane del zgodovine člove&scaron;tva. Leto njegovega rojstva deli zgodovino na dvoje: pred in po Kristusu.http://bolniska-zupnija.rkc.si/index.php/content/display/1295<![CDATA[Gospodovo rojstvo - Božič (25.12.)]]><![CDATA[Marija Božja Mati - Novo leto (1.1.)]]><![CDATA[Gospodovo Razglašenje - Sveti trije kralji]]><![CDATA[Blagoslov doma in jaslic na prvi sveti večer - pred Božičem (24.12. zvečer)]]><![CDATA[Blagoslov doma na staro leto (31.12. zvečer)]]><![CDATA[Blagoslov doma pred praznikom Gospodovega razglašenja, Sv. treh kraljev (5.1. zvečer)]]>