Cerkveno leto Cerkveno leto se prične s prvo adventno nedeljo in se konča z nedeljo Kristusa Kralja. Zato začetek leta ni vezan na datum, ampak na četrto nedeljo pred Božičem. Z besedo Cerkveno leto povdarimo ureditev s strani Cerkve in tako ustvarimo dvojnost med cerkveno in posvetno ureditvijo časa. Cerkveno leto je razdeljeno na pet &quot;časov&quot; oz. na &scaron;est obdobij, ker je čas med letom razdeljen na dva dela, v katerem obhajamo kr&scaron;čanske praznike.http://bolniska-zupnija.rkc.si/index.php/content/display/1292<![CDATA[ Živeti v ritmu časa - oris cerkvenega leta]]><![CDATA[Adventni čas]]><![CDATA[Postni čas]]>