Vsak dan z Gospodom Življenje kristjana je vpeto v obhajanje Cerkvenega leta in praznovanja kr&scaron;čanskih praznikov, ki dajejo vsebino in smisel na&scaron;emu življenju.http://bolniska-zupnija.rkc.si/index.php/content/display/1218<![CDATA[Zajemi kapljico Božjega življenja]]><![CDATA[Cerkveno leto]]><![CDATA[Krščanski prazniki in godovi]]>