Preskoči na vsebino


Sveta brata Ciril in Metod

Dne 5. julija v Katoliški Cerkvi obhajamo slovesni praznik sv. bratov Cirila in Metoda, sozavetnikov Evrope. Zaradi pomembnega misijonskega dela med slovanskimi ljudstvi ju imenujemo tudi apostola Slovanov.

Ciril in Metod sta bila misijonarja grškega rodu, ki sta pri oznanjevanju in širjenju krščanske vere uporabljala glagolico. Ciril se je rodil okrog l. 826 ali 827, Metod pa okrog. l. 812 ali 815 v Solunu. Pri krstu so ju poimenovali Konstantin in Mihael, vendar sta ob vstopu v samostan imeni spremenila. Najprej sta delovala kot knjižničar in učitelj filozofije. Mladost sta preživela v okolici Soluna, cesar pa ju je okrog l. 860 poslal misijonarit na polotok Krim.

Moravski knez Rastislav ju je okrog l. 860 povabil med slovanske narode, kjer sta delovala na tedanjem velikomoravskem ozemlju, ki je zajemalo današnjo vzhodno Slovenijo, vzhodno Hrvaško, Madžarsko, Češko, Slovaško, južno Poljsko, jugovzhodno Nemčijo in zahodno Ukrajino ter širila krščansko oznanilo v slovanskem jeziku. Po treh letih na Moravskem sta odšla v Panonijo in od tam preko Benetk v Rim. Pri papežu Hadrijanu II. (867- 872) sta dobila dovoljenje za opravljanje bogoslužja v slovanskem jeziku.

V Rimu je Ciril zbolel in umrl, papež Hadrijan II. pa je Metoda poslal h knezu Koclju v Panonijo. Na tem ozemlju je prišel v spor z nemškimi duhovniki in bil obtožen krivoverstva. Po izpustitvi mu je papež Janez VIII. (87-882) ponovno dovolil uporabo slovanskega jezika za bogoslužno rabo.

Godovni dan bratov Cirila in Metoda v Katoliški Cerkvi obhajamo 5. julija, v neslovanskih deželah pa 14. februarja. Njun god 11. maja obhaja pravoslavna Cerkev, 24. maja pa godujeta po julijanskem koledarju. Božji služabnik papež Janez Pavel II. (1978-2005) ju je leta 1980 imenoval za sozavetnika Evrope.

Praznik apostolov Slovanov je priložnost za ovrednotenje in zavedanje njunega pomena na področju evropske kulturne, zgodovinske in jezikovne dediščine, ki je povezana tudi z našo deželo.

Lokacija: