Preskoči na vsebino


Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Janezu

(Jn 18,1 19,42)

Tisti čas je Jezus s svojimi učenci odšel čez potok CĂŠdron; tam je bil vrt, v katerega so šli on in njegovi učenci. Tudi Juda, ki ga je izdal, je vedel za ta kraj, kajti Jezus se je tam večkrat sešel s svojimi učenci. Juda je torej vzel četo in služabnike vĂŠlikih duhovnikov in farizejev ter jih privedel tja z baklami, svetilkami in orožjem.

Tedaj je Jezus, ki je vedel, kaj vse bo prišlo nadenj, šel ven in jim dejal: Koga iščete? Odgovorili so mu: Jezusa NazarĂŠčana. Rekel jim je: Jaz sem. Z njimi je stal tudi njegov izdajalec Juda. Ko jim je rekel €şJaz sem,€š so stopili nazaj in padli na tla.

Spet jih je vprašal: Koga iščete? Rekli so: Jezusa NazarĂŠčana. Jezus je odgovoril: Rekel sem vam, da sem jaz. Če torej mene iščete, pustite te, naj odidejo, da bi se izpolnila beseda, ki jo je bil povedal: €şNikogar izmed teh, ki si mi jih dal, nisem izgĂşbil.€š Simon Peter pa je imel meč. Izvlekel ga je in udaril po služabniku vĂŠlikega duhovnika in mu odsekal desno uho; služabniku pa je bilo ime Malh. Tedaj je Jezus rekel Petru: Spravi meč v nožnico! Ali naj ne izpijem keliha, ki mi ga je dal Oče? Tedaj so vojaki iz čete, poveljnik in judovski stražarji zgrabili Jezusa in ga zvezali. Peljali so ga najprej k HĂĄnu; bil je namreč tast KĂĄjfu, ki je bil tisto leto vĂŠliki duhovnik. Prav KĂĄjfa pa je Judom svetoval: €şBolje je, da en človek umre za ljudstvo.€š

Simon Peter in neki drug učenec sta šla za Jezusom. Tisti učenec se je poznal z vĂŠlikim duhovnikom in je šel z Jezusom na dvorišče vĂŠlikega duhovnika, Peter pa je ostal zunaj pri vratih. Ă“ni drugi učenec, ki se je poznal z vĂŠlikim duhovnikom, je šel ven, se pogovoril z vratarico in peljal Petra noter. Tedaj je dekla, ki je bila vratarica, rekla Petru: Kaj nisi tudi ti izmed učencev tega človeka? On je dejal: Nisem. Služabniki in stražarji so stali tam; pripravili so žerjavico, ker je bil mraz, in se greli. Tudi Peter je stal med njimi in se grel.

VĂŠliki duhovnik je tedaj vprašal Jezusa o njegovih učencih in njegovem nauku. Jezus mu je odgovoril: Javno sem govĂłril pred ljudmi. Vselej sem učil v shodnici in v templju, kjer se shajajo vsi Judje, na skrivnem pa nisem povedal ničesar. Kaj vprašuješ mene? Vprašaj tiste, ki so slišali, kaj sem jim povedal, saj vedo, kaj sem rekel. Ko je Jezus to rekel, ga je eden izmed služabnikov, ki je stal zraven, udaril po licu in dejal: Tako odgovarjaš vĂŠlikemu duhovniku? Jezus mu je odgovoril: Če sem nĂĄpačno rekel, dokaži, da nĂĄpačno; če pa prav, zakaj me tepeš? Nato ga je HĂĄna zvezanega poslal k vĂŠlikemu duhovniku KĂĄjfu.

Simon Peter pa je stal in se grel. Rekli so mu: Mar nisi tudi ti izmed njegovih učencev? Tajil je in rekel: Nisem. Eden izmed služabnikov vĂŠlikega duhovnika, sorodnik tistega, ki mu je Peter odsekal uho, je dejal: Ali te nisem videl z njim na vrtu? Peter je spet zanikal; in takoj je petelin zapel.

Od KĂĄjfa so torej Jezusa peljali v sodno hišo. Bilo je zgodaj zjutraj. Sami niso šli v sodno hišo, da se ne bi omadeževali, ampak bi smeli jesti velikonočno jagnje. Pilat je prišel ven k njim in rekel: Kakšno tožbo imate zoper tega človeka? Odgovorili so in mu rekli: Ko ne bi bil hudodelec, bi ti ga ne bili izročili. Tedaj jim je Pilat dejal: Vzemite ga in ga sodĂte po svoji postavi. Judje so mu rekli: Mi ne smemo nikogar usmrtiti. S tem se je izpolnila Jezusova beseda, s katero je napovedal, kakšne smrti bo umrl. Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: Si ti judovski kralj? Jezus mu je odgovĂłril: Praviš to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni? Pilat je odvrnil: Sem mar Jud? Tvoj narod in vĂŠliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil? Jezus je odgovĂłril: Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod. Pilat mu je rekel: Torej si vendarle kralj. Jezus je odgovĂłril: Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem se rodil in sem prišel na svet zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas. Pilat mu je rekel: Kaj je resnica?

Ko je to dejal, je šel spet ven k Judom in jim rekel: Jaz ne najdem na njem nobene krivde. Toda pri vas je navada, da vam za veliko noč izpustim enega človeka. Hočete torej, da vam izpustim judovskega kralja? Spet so zavpili: Ne tega, ampak BarĂĄba! BarĂĄba pa je bil razbojnik. Tedaj je Pilat vzel Jezusa in ga dal bičati. Vojaki so spletli iz trnja krono, mu jo dali na glavo in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. In stopali so k njemu in govorili: Pozdravljen, judovski kralj! in ga udarjali. Pilat je šel spet ven in jim rekel: Glejte, pripeljem vam ga ven, da boste spoznali, da ne najdem na njem nobene krivde. Jezus je torej prišel ven. Imel je trnovo krono in škrlaten plašč. Pilat jim je rekel: Glejte, človek! Ko so ga vĂŠliki duhovniki in služabniki videli, so zavpili: Križaj ga, križaj ga! Pilat jim je rekel: Vzemite ga vi in ga križajte, jaz namreč ne najdem krivde na njem. Judje so mu odgovorili: Mi imamo postavo in po postavi mora umreti, ker se je imel za Božjega Sina.

Ko je Pilat slišal te besede, se je še bolj zbal. Spet je šel v sodno hišo in rekel Jezusu: Od kod si ti? Jezus pa mu ni dal odgovora. Tedaj mu je Pilat rekel: Z mano ne govoriš? Ne veš, da imam oblast, da te oprostim, in oblast, da te križam? Jezus mu je odgovĂłril: Nobene oblasti bi ne imel nad menoj, ko bi ti ne bilo dano od zgoraj. Zato ima večji greh tisti, ki me je tebi izrĂłčil. Odtlej se je Pilat trudil, da bi ga oprĂłstil.

Judje pa so zavpili: Če tega oprostiš, nisi cesarjev prijatelj. Vsak, kdor se ima za kralja, se upira cesarju. Ko je Pilat slišal te besede, je dal Jezusa pripeljati ven. SĂŠdel je na sodni stol na kraju, ki se imenuje LitĂłstrotos, po hebrejsko GabatĂĄ. Bil pa je dan pripravljanja na veliko noč, okrog poldne. In Pilat je rekel Judom: Glejte, vaš kralj! Oni pa so zavpili: Proč z njim, proč z njim, križaj ga! Pilat jim je rekel: Vašega kralja naj križam? VĂŠliki duhovniki so odgovorili: Nimamo kralja razen cesarja! Tedaj jim ga je izročil, da bi bil križan. Vzeli so torej Jezusa. Nesel si je križ in šel proti kraju, ki se imenuje Kraj lobanje, po hebrejsko GĂłlgota. Tam so ga križali in z njim vred dva druga, na vsaki strani enega, v sredi pa Jezusa. Pilat je napravil tudi napis in ga postavil na križ. Napisano pa je bilo: €şJezus NazarĂŠčan, judovski kralj.€š Ta napis je bralo veliko Judov, ker je bil kraj, kjer so križali Jezusa, blizu mesta, in je bilo napisano hebrejsko, latinsko in grško. Judovski vĂŠliki duhovniki so tedaj govorili Pilatu: Ne piši: €şJudovski kralj€š, ampak da je on rekel: €şJudovski kralj sem.€š Pilat je odvrnil: Kar sem napisal, sem napisal.

Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli oblačila razdelili so jih na štiri dele, za vsakega vojaka po en del in suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela stkana. Med seboj so se dogovorili: Nikar je ne parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigava bo, da se je tako izpolnilo Pismo, ki pravi: €şRazdelili so si moja oblačila in za mojo suknjo so žrebali.€š In vojaki so to storili.

Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija KlopĂĄjeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: Žena, glej, tvoj sin! Potem je rekel učencu: Glej, tvoja mati! In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Ker je Jezus vedel, da je že vse izpolnjeno, in da bi se izpolnilo Pismo, je rekel: Žejen sem. Tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizĂłp in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: Izpolnjeno je. In nagnil je glavo in izdihnil.

Ker je bil dan pripravljanja na praznik in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu €“ kajti tisto soboto je bil velik praznik €“, so Judje prosili Pilata, naj bi jim strli noge in jih sneli. Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu, ki sta bila križana z Jezusom. Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran in takoj je pritekla kri in voda. Tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali. To se je namreč zgodilo, da se je izpolnilo Pismo: €şNobena izmed njegovih kosti se ne bo zlomila.€š In spet drugo Pismo pravi: €şGledali bodo vanj, ki so ga prebodli.€š

Potem je Jožef iz Arimat™je, ki je bil Jezusov učenec, toda iz strahu pred Judi na skrivaj, prosil Pilata, da bi odnesel Jezusovo telo. In Pilat je dovĂlil. Prišel je torej in odnesel njegovo telo. Prišel pa je tudi NikodĂŠm, tisti, ki je najprej ponoči prišel k Jezusu, in prinesel okrog sto funtov zmesi mire in alĂłje. Vzela sta torej Jezusovo telo in ga z dišavami vred povila s povĂji, kakor imajo Judje navado pokopavati. Na kraju, kjer je bil Jezus križan, pa je bil vrt na vrtu nov grob, v katerega še nihče ni bil položĂŤn. Ker je bil grob blizu, sta zaradi judovskega dneva pripravljanja Jezusa položila tja.

Lokacija: