Preskoči na vsebino


Blagoslov doma pred praznikom Gospodovega razglašenja, Sv. treh kraljev (5.1. zvečer)

Praznik Gospodovega razglašenja ali Treh kraljev so naši predniki praznovali kot tretji božič (drugi je bil na staro leto), torej prav tako slovesno kot sam sveti večer.

Prav je, da mu tudi danes posvetimo dovolj pozornosti, saj se Cerkev na ta dan spominja ne le prihoda modrih, ampak tudi Jezusovega krsta v Jordanu in Jezusovega prvega čudeža v Kani.

Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto pismo, blagoslovljeno vodo in če je mogoče pripravimo tudi kadilo.

Otrokom lahko damo v roke njihove krstne sveče.

Prižgemo svečo oz. sveče in obred začnemo s primerno pesmijo (Glejte trije kralji - na melodijo Tam stoji pa hlevček) ali pa samo z znamenjem križa.

Oče ali mati začneta z znamenjem križa:

V imenu očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi odgovorijo: Amen.

Nekdo od odraslih moli kratko molitev:

Vsemogočni Bog, praznujemo dan, ki je zaznamovan s tremi velikimi deli: Modri se po dolgem iskanju poklonijo Jezusu, ki ga pri krstu v Joradnu razodeneš kot svojega Sina, Jezus napravi v Kani prvi čudež. Hvala ti, o Bog za vse te skrivnosti. Prosimo te, naj nas današnji praznik utrdi v veri in poveže v ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Nekdo od članov družine prebere odlomke iz Svetega pisma. (Mt 1,1-12)

Berilo iz svetega evangelija po Mateju. Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit. Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse velike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: V Betlehemu v Judeji, kajti takole je pisano po preroku: In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela. Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit! Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

Po prebrani Božji besedi je nekaj časa tihota, nato pa molimo naslednji Psalm: (Ps 72, 10-14.17-19)

Kralji iz Taršiša in z otokov naj izročajo darove, kralji iz Sabe in Sebe naj prinašajo davek.

Vsi kralji naj se mu klanjajo, vsi narodi naj mu služijo. Zakaj rešil bo ubogega, ki kliče na pomoč, nesrečnega, ki nima pomočnika.

Sočutje bo imel do slabotnega in ubogega, odrešil bo duše ubogih. Pred zatiranjem in nasiljem jih bo rešil, v njegovih očeh bo njihova kri dragocena.

Njegovo ime naj ostane na veke, njegovo ime naj se širi pred soncem. V njem naj se blagoslavljajo, vsi narodi naj ga blagrujejo.

Naj bo slavljen GOSPOD Bog, Izraelov Bog, ki opravlja čudovita dela, on edini. Naj bo slavljeno ime njegove slave na veke, naj se napolni z njegovo slavo vsa zemlja.

Oče ali mati moli blagoslovno molitev:

Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje življenje. Z zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo te, blagoslovi nas in naš dom, da bo naša vera trdna in močna, naša srca pa odprta vsem, ki nas potrebujejo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Nato oče ali mati pokropita hišo (stanovanje) z blagoslovljeno vodo in če je mogoče jo tudi pokadita s kadilom. Vmes lahko molimo ali pa pojemo kakšno pesem.

Po obhodu hiše (stanovanja) se ustavimo pri vhodnih vratih, na katera napišemo s kredo: 20 G + M + B 04 (letnica). Pri tem oče ali mati prosi: Kristus, blagoslovi to hišo (stanovanje) in vse, ki v njej prebivamo. Amen.

Obred sklenemo z molitvijo: Oče naš, Zdrava Marija in Slava očetu. Nato se vsi pokrižajo z blagoslovljeno vodo. Lahko zapojemo še kakšno božično pesem.

Lokacija:


web counter