Preskoči na vsebino


Evharistični križev pot

UVOD

Gospod, molim te v tvoji skrivnostni navzočnosti v tabernaklju. Verujem, da si tukaj z nami. Zakaj je moja vera tako površna, plitka? Kako to, da se tako malo pozna v mojem življenju? Kristjan sem. Vem, da te lahko prejmem tako pogosto, kakor le hočem. Zakaj nisem boljši? Zakaj me moja obhajila bolj ne spremenijo?

Razlog, da obhajila ne spreminjajo mojega življenja, je v tem, ker pozabljam na resnico, da je tvoje Telo, ki ga prejemam, Telo žrtve, Telo križanega. Tvoje Telo je sedaj poveličano, a lahko mojo dušo nasiti le, če se globoko zavedam tvojega trpljenja na križevem potu od Getsemanija do Kalvarije.

Pomagaj mi to razumeti, ko bom sedaj premišljeval tvoje trpljenje.

1. postaja: JEZUSA OBSODIJO NA SMRT

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Preden so te izročili človeškemu sodišču, Jezus, si prestal v ječi boleča ponižanja. Tempeljski hlapci so te žalili, te pretepali in se ti posmehovali. Morda se ti je Pilatova razsodba zdela kot začetek tvoje dokončne svobode: samo še križev pot boš moral prestati, pa boš za vedno pri Očetu v slavi.

Toda vedel si, Jezus, da bo zate obstajala še druga ječa, za katero se boš sam odločil, da boš v njej živel do konca časov. Tudi v tabernakljih boš doživljal pozabljenost, nehvaležnost, žalitve. Trpljenje je res največji dokaz tvoje ljubezni, evharistija je višek.

Jezus v tabernaklju, jetnik svoje ljubezni, daj, da te ljubim z vsem srcem!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

2. postaja: JEZUS SPREJME KRIŽ

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Od trenutka, ko si sprejel križ, je znamenje kazni, namenjeno zločincem, postalo znamenje slave. Že dva tisoč let to orodje spominja na tvoje odrešenje in oznanja tvojo navzočnost. Križ na cerkvenih zvonikih je znamenje tvojega bivanja med nami. V cerkvah so povsod križi, prav tako na vseh predmetih, ki jih uporabljamo za evharistično daritev. Vse, kar se dotika tvojega Telesa, je zaznamovano z odrešenjem.

Ko sem pri maši, opazim, da duhovnik večkrat naredi znamenja križa: nad hostijo in nad kelihom, nad evangeljsko knjigo in nad verniki. Evharistija me ne more spremeniti, če se ji bližam brez misli na križ, ali pa se mu vztrajno upiram.

Gospod, pomagaj mi prinesti pred oltar in ti izročiti vse križe mojega življenja!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

3. postaja: JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Prvi padec je v tvojem izmučenem telesu prebudil bolečine, ki si jih dobil ob bičanju, a še globlje trpljenje je v tvojem srcu. Opaziš, da si sam. Ko spoznaš, da so te zapustili tvoji prijatelji, ti je težje, kot ti je bilo pred Pilatom. Saj si jih vendar ti učil, v čem je človekova sreča. Želel si, da bi živeli v stalnem prijateljstvu. Žal so se strahopetno poskrili.

Gospod, mislil si tudi na tiste, ki te bodo v vseh časih zapuščali. Prejeli so milost svetega krsta, srečali so se s teboj v zakramentu sprave, doživeli so srečanje s teboj v evharističnem kruhu, obljubljali so ti zvestobo €Ś Potem se je začelo opuščanje: maše so postale breme, samo še za velike praznike, nazadnje so čisto izginile. Pozabljamo, da ne moremo živeti brez tvoje daritve. Kako presojam sebe? Ali mislim, da sem med bolj gorečimi? Ali cenim sveto mašo bolj kot vse drugo? Kako se je udeležujem? Na Kalvariji najbrž ne bi bil ravnodušen.

Gospod, pomnoži mojo vero v tvojo daritev in obnovi mojo gorečnost!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

4.postaja: JEZUS SREČA SVOJO MATER

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Prav je, da je Marija tukaj. Ko je sprejela učlovečenje, je sprejela celotno odrešenje. Vdano ponavlja svoj Zgodi se!. Sina bo spremljala do vrha Kalvarije, čisto do križa. Do konca časov bo povsod navzoča poleg svojega Sina. Vemo, da je bila prisotna na svatbi v Galilejski Kani in misliti smemo, da je bila prisotna tudi pri zadnji večerji. Kjer se obnavlja daritev njenega Sina, je prisotna tudi ona, saj je soodrešiteljica.

Pri maši se v kesanju obračamo tudi nanjo in prosimo, da nam izprosi milost iskrenega spreobrnjenja. V izpovedi vere priznavamo vero v njeno Božje materinstvo. Njena priprošnja spremlja naš dar troedinemu Bogu. K njej se obračamo, da zedini Cerkev na zemlji s Cerkvijo v nebesih. Marija je povsod, kjer je On, ki mu vzklikamo: Pozdravljeno Telo, ki si sad telesa Device.

Devica svete Evharistije, vodi nas k svojemu Sinu!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

5. postaja: SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU NOSITI KRIŽ

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Ti, ki si v polni predanosti sprejel svoje trpljenje, bi zmogel križ nositi sam, a si hotel, da ti je bil potreben Simon, ker je on potreboval tebe. Čudovita Božja ljubezen, ki prosi ljudi za pomoč, da bi jim sama mogla nuditi ljubezen.

Simon bo vse svoje življenje ponosen na pomoč, ki ti jo je nudil. Pozorni moramo biti na tvoje vabilo: Iščem tolažnika, pa ga ne najdem. Pred tvojimi tabernaklji morem tudi jaz postati Cirenejec. Malo je takih, ki te poiščejo in ob tebi bedijo. Pa vendar ti velikodušno daješ moč tistim, ki so s teboj.

Gospod, ustvari v meni srce, ki te bo častilo!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

6. postaja: VERONIKA PONUDI JEZUSU POTNI PRT

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

V prt vtisnjeno Jezusovo žalostno obličje je bilo za to ženo največja dragocenost.

Žal nam je, da nimamo Jezusovega portreta, filma o njegovem življenju in trpljenju. Imamo pa nekaj boljšega: Gospodov spomin €“ evharistijo. To je veliko več vredno kot potret ali film. Kot spomin imamo njegov Živi Kruh. Še bolje: To je kruh, ki daje življenje. Najlepše slike na svetu, pa tudi Veronikin prt, niso nič, ko jih primerjamo s tem velikim Jezusovim darom.

Veronika je v Jezusovi podobi, vtisnjeni v prt, našla svoj življenjski smisel. Kaj pa mi kristjani? Ali je Evharistija središče našega življenja?

Evharistični Jezus, utrdi v nas spomin na tvojo z bolečino prežarjeno ljubezen.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

7. postaja: JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezusovo telo je bilo še pred nekaj dnevi močno in lepo. Kot gospodar vsega je pomiril vihar na jezeru in hodil po vodi, sedaj pa leži zlomljen pod lesenim brunom. Potrebuje pomoč, da bi se mogel spet vzravnati. Nekaj ljudi okoli njega čuti z njim, mnogi pa so ravnodušni do tega zločinca, ki ga vlečejo na morišče.

Tvoje evharistično Telo se zdi še slabotnejše. Jemljemo te iz tabernaklja, nosimo te, kamor hočemo. Nobenega znamenja življenja ni v tebi. In vendar se nam želiš dati, da bi nas spremenil vase. Koliko ljudi okrog oltarja je hladnih, čeprav se pred njihovimi očmi obnavlja drama trpljenja. Koliko ljudi sploh ne pride v cerkev in ne spoštuje nedelje. Koliko kristjanov ni pripravljenih na sveto obhajilo.

Po svojem drugem padcu, Gospod, nam odpusti našo hladnost!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

8. postaja: JEZUS TOLAŽI JERUZALEMSKE ŽENE

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Žene so prišle Jezusa tolažit, pa je on tisti, ki tolaži in daje pogum. Svetuje jim, naj ne bodo suh les, v katerem ni življenjskega soka, ampak naj varujejo življenje, ki ga je on prinesel na svet. Življenje žena bo poslej zaznamovano s tem srečanjem, saj so sodelovale v njegovem trpljenju.

Ko sem pri maši, moram tudi jaz kaj storiti, da bi se približal Bogu. Kapljica vode, ki jo duhovnik primeša vinu, predstavlja moje življenje, ki je zedinjeno z Jezusovim življenjem in njegovo daritvijo. Nočem biti suho drevo, ki bi bilo vrženo v ogenj. Kakor mladika s trto želim ostati povezan z Jezusom, da bo v meni polnost življenja.

Evharistični Jezus, trta, na kateri rastem kot mladika, ohranjaj me v edinosti s teboj!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

9. postaja: JEZUS PADE TRETJIČ POD KRIŽEM

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Tretji padec je zelo boleč. Križ je obtežen s številnimi grehi, tudi tistimi, ki so bili storjeni proti sveti Evharistiji.

Gospod, mislil si na vse tiste, ki bodo prejeli sveto obhajilo nevredno, z obteženo vestjo. Uživali ga bodo v svojo obsodbo. Mislil si tudi na tiste, v katerih sveto obhajilo ne bo rodilo želenih sadov, ker je njihovo srce razdeljeno med iskanjem bogastva in pripadnostjo tebi. Mislil si na tiste, ki se ti sicer približajo, a z vsemi močmi zavračajo križ.

Po svojem tretjem padcu mi pomagaj, Gospod, da vedno vredno prejmem sveto obhajilo!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

10. postaja: JEZUSA SLEČEJO

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezus, kaj mi hočeš povedati s tem ponižanjem, s tem slačenjem? Ko se čudim majhnim sadovom prejemanja obhajila, moram pomisliti na ta prizor.

Večkrat pridem pred oltar z obremenjenim srcem. Ne sicer z velikimi grehi, ampak z mnogimi vezmi in nevidnimi koreninami, ki me še vežejo na posledice greha. Mnoge stvari me skrbijo in veliko opravkov imam, a jih ne prinašam pred tebe, ker jih hočem rešiti sam. Reši me vzvišenosti in prevzetnosti, saj vem, da ti je všeč ponižno in otroško srce. Deluj v meni in odpiraj me za tvojo tiho navzočnost.

Pridi, Gospod, in sleci mojo dušo vsega, kar jo ovira, da bi se ti popolnoma izročila!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

11. postaja: JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Opazujem rablja, kako pribija k lesu tvoje roke, ki so naredile toliko dobrega. Nekoč so pomnožile kruh in nasitile množico ljudi. Te roke so pri zadnji večerji vzele z mize kruh in ga naredile za hrano našega duha.

Jezus, predal si se in po lesu križa sedaj teče tvoja kri. Govoril si o vinogradniku, sedaj te gledam v stiskalnici. Svojo kri prelivaš velikodušno, čeprav bi bila že ena kaplja dovolj za rešenje vsega sveta. Ne ustaviš se sredi darovanja. Greš do konca in do konca časov boš nadaljeval s svojim velikodušnim darom. Od ledenih tečajev zemeljske oble do gozdov na ekvatorju bo tekla kri nove zaveze, da bo le kje duhovnik, ki bo dvignil k Očetu kelih zveličanja.

Kako da sem tako hladen do tega keliha, v katerem je tudi kaplja, ki je bila zame prelita?

Gospod Jezus, s svojo prelito krvjo me operi vseh mojih grehov!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

12. postaja: JEZUS UMRJE NA KRIŽU

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Glej, Božje Jagnje! Glej Jezusa, ki pravkar odjemlje grehe sveta! Glej ga na oltarju njegovega izničenja, povzdignjenega med nebom in zemljo kakor hostija, ki nam jo pokaže duhovnik pri sveti daritvi.

Vem, da sta tvoje Telo in tvoja Kri pri maši le simbolično ločena. Popolnoma ves si pod podobo kruha in popolnoma ves pod podobo vina. A zakaj nisem globlje ganjen, ko se spomnim, da sta bila na križu zares ločena? In to zame. Gospod, dovoli mi, da ponavljam: Gospod, nisem vreden, da prideš k meni!

Nebeški Oče, pred tvojim umirajočim Sinom želim ponoviti molitev darovanja: Sprejmi, večni Oče, to čisto daritev, ki jo jaz, tvoj nevredni služabnik, darujem tebi, svojemu živemu in pravemu Bogu. Sprejmi jo kot dar za moje brezštevilne grehe, žalitve in malomarnosti. Darujem ti jo tudi za vse ljudi, da bo vsem v rešenje in večno življenje.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

13. postaja: JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Celo v največji bolečini je Materi naklonil vsaj pogled, tiho besedo. Sedaj pa nič več. To je čas, ko se vse ruši, ko se bo treba posloviti od telesa, v katerem ni več diha življenja. Za učence je bil to konec lepih sanj, Marijina vera pa je ostala trdna. Apostol Janez, čigar oči so videle in so roke otipale Besedo življenja, je vzel Marijo v svojo hišo.

Učenec bo zopet našel svojega Učitelja in Mati Sina. Srečevala ga bosta v hostiji do konca življenja, nepremičnega kot pri snemanju s križa. To je hostija, kakor na Kalvariji, za rešitev sveta! Evharistija je tudi za Marijo skrivnost vere.

Naša evharistična Gospa, izprosi nam živo vero v Jezusovo navzočnost v hostiji!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas.

14. postaja: JEZUSA POLOŽIJO V GROB

Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

Vemo, da bo Jezus vstal. Drugače ne more biti. Zatrdil je, da je on sam življenje. Tudi mi smo bili pri krstu poklicani k večnemu življenju, toda kaj smo storili za to, da bi se v nas razvil kalček življenja? Kristus nam je ponudil hrano in pijačo: Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima v sebi večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan.

Prosimo za milost, da bi bilo naše srce vedno pripravljeno na srečanje z Jezusom, tako v svetem obhajilu kakor tudi ob smrti. Prosimo tudi za milost, da bomo mogli pred smrtjo prejeti sveto obhajilo kot popotnico za večnost.

Smrti se nam ni treba bati, ker se smemo z vsem zaupanjem zanesti na Jezusovo obljubo: Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj! Duhovnik nam je velikokrat rekel besede: Kristusovo telo, in mi smo polni vere odgovorili: Amen. Tako je, verujem!

Gospod Jezus, Kruh večnega življenja, ohrani naše življenje za nebesa!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

SKLEP

Jezus, spremljali smo te v svojih mislih na križevem potu in premišljevali o skrivnosti evharistije. Daj, da bomo poslej pri maši sodelovali bolj zbrano in zavzeto. Pomagaj nam, da bomo vedno bolj postajali kot dober kruh za vse brate in sestre. Zberi nas nekoč v nebesih pri mizi večnega življenja, kjer bomo s teboj vso večnost uživali sadove tvojega odrešenja. Ti živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Lokacija: